Analysis of PDF files metadata

Poland
Country
887 472
Domains found
1 452 074
Analyzed PDF files
1 243
Size in gigabytes
The World
Dataset CC 2014-10
35,6TB
Analyzed data
2 346 781
PDF files found
471
Size in gigabytes
The World
CC 2014-10 - URLs
26 250 788
Unique URLs
16 857 835
Number of downloaded files
23 143
Size in gigabytes