Świat
Zakres CC 2014-10
35,6TB
Przeanalizowanych danych
2 346 781
Znalezionych plików PDF
471
Rozmiar w gigabajtach

1. Wyniki

  • Przetworzono 55 700 plików warc.gz po ok. 685MB
  • Z przetworzonych danych uzyskano 2 346 781 plików PDF
  • Łączny rozmiar plików PDF wyniósł 471 gigabajty

Z zebranych metadanych powstały, w formie wykresów, następujące raporty:

  • Liczba wygenerowanych plików PDF według producenta oprogramowania
  • Liczba wygenerowanych plików PDF według twórcy oprogramowania(programu generującego)
  • Liczba dokumentów z podziałem na wersję PDF
  • Liczba dokumentów PDF z podziałem na ilość stron

Na wykresach uwzględniono producenta/twórcę dla liczby dokumentów powyżej 10 tysięcy.

Przejdź do wykresów