Dokumenty PDF według producenta oprogramowania
Udział procentowy według producenta
Dokumenty według programu generującego PDF
Udział procentowy według programu
Liczba dokumentów z podziałem na wersję PDF
Dokumenty PDF z podziałem na liczbę stron